Et jordvarmeanlæg er en væske til vand varmepumpe, som kan bruges til både opvarmning af boligen og brugsvand, (eller til brug i industrien).

​Som varmekilde bruges jorden.

pic

​Her kommer varmen ved at bore cirka 75-100 meter lodret ned i jorden.

pic

Her hentes varmen fra søen.

pic

Varmen hentes fra jorden gennem nedgravede slanger, hvori der cirkulere en frostsikret væske.

​Slangerne er tilsluttet en kompressor

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Varmepumpen består af fire hovedkomponenter:

​Fordamper (optager varmen)
Kondensator (afgiver varmen)
Kompressor (hæver temperaturen)
Termoventil (regulerer mængden af kølemiddel)​
Disse komponenter er forbundet i et hermetisk lukket system, som er fyldt op med et kølemiddel, der ved atmosfærisk tryk allerede fordamper (koger) ved -40° C.

​Via et varmeoptagende kredsløb opsamler varmepumpen lavtemperaturenergi fra jord, og fører denne videre til en fordamper, der er placeret i selve varmepumpesystemet.

​Herfra føres energien videre til kompressoren, hvor den omdannes til højtemperaturenergi, inden den til sidst bliver afleveret til centralvarmeanlægget via kondensatoren.​

​Kølemidlet ledes i flydende form til fordamperen, hvor det fordamper (koger), og optager varmen fra det varmeoptagende kredsløb.
Dampen fra kølemidlet suges ind i kompressoren, hvor den komprimeres. Temperaturen stiger fra ca. -5° C til ca. +100° C.
Den varme kølemiddelgas ledes til kondensatoren, hvor den ved hjælp af en fortætningsproces afgiver sin varme til centralvarmeanlægget.
Varmeafgivelsen gør, at kølemiddelgassen igen bliver flydende, hvorefter den under tryk ledes til termoventilen. Herefter reduceres tryk og temperatur, og processen begynder forfra.

Læs mere om et af Danmarks største jordvarmeanlæg​